Badr Voip

Badr Voip

Miễn phí
Anh có thể làm rẻ tiền nsa của màn hình máy tính
Người dùng đánh giá
2.0  (1 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
0.9
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Badr Voip là một người tự do PC cái điện thoại quay số đó cho phép cháu hãy giữ liên lạc với gia đình và bè bạn trực tiếp từ màn hình máy tính. Anh có thể làm rẻ tiền nsa, thêm hệ địa chỉ của anh, sửa đổi thông tin liên lạc, cho và nhận được tin nhắn. Anh cũng có thể thấy được gọi..., tôi đã nhận được và đã bỏ lỡ cuộc gọi.
Thông tin được cập nhật vào:
We are in CryptoPicture!